ساخت و نصب پروژه ها

اکنون اين گروه با در اختيار داشتن تجربه ، تخصص ، دانش روز و ساير امکانات و ماشين آلات مجهز که شرح آن به تفضيل ذکر گرديد . قادر است در مورد طـــــراحی و تکميل پـــــروژه های صنعتی کمک موثری به صنايع کشور بنمايد ،

لازم به ذکر است که ساخت قطعات پيش ساخته فلزی و ماشين آلات مکانيکی در حال حاضر در مجموعه هاي اين شرکت امکان پذير بوده و با ارائه نقشه هايی از طرف کارفرما قابل اجرا و محل اجرای آن در محل کارگاه اين شرکت باعث تسهيل در کار و آماده نمودن جهت نصب در محل کارفرما خواهد بود .

اين مجموعه آمادگی دارد که تجهيزات فرآيندی را قبلا" در کارگاه خود آماده و سپس به محل حمل نموده و تجهيزات ويژه را از طريق شرکای خارجی خود خريداری و بصورت (PACKING ) در اختيار خريداران قرار دهد . اين گروه آمادگی خود را جهت تهيه اجناس مورد نياز پروژه ها از داخل و از خارج اعلام نموده و ميتواند کليه اجناس مورد نياز پروژه ها را بصورت ارزی ، ريالی با نازلترين قيمت ارائه نمايد .

اين شركت آمادگی دارد تا در جهت همکاری با آن سازمان محترم در زمينه های نام برده از مطالعات شناخت ، امکان پذيری و ارزيابی ، اقتصادی پروژه تا تهيه و تدوين روشها و استانداردهای مهندسی و اجرائی ، طراحی فرآيندهای مختلف ، راه اندازی و رفع عيب تا بهره برداری و مشاوره مديريت خدمات لازم را ارائه نمايد و با شناختی که از صنايع نفت و گاز و صنايع سنگين و صنايع وابسته دارد،اميدوار است بتواند با ياری خداوند و با بهره گيری از تجارب پرسنل مجرب و امکانات و ماشين آلات موجود در انجام خدمات محوله بعنوان بازوی نيرومند آن سازمان محترم انجام وظيفه نمايد .

© 2016 تکنام پاسارگاد. تمام حقوق محفوظ است. طراحی توسط West2East

Search